CMD(命令 bat 模式) 執行 DLL [Rundll32.exe 與 Rundll.exe]

CMD(命令 bat 模式) 執行 DLL [Rundll32.exe 與 Rundll.exe]

CMD(命令 bat 模式) 執行 DLL [Rundll32.exe 與 Rundll.exe]資料來源: https://www.cnblogs.com/DeeLMind/p/7356937.html


GITHUB: https://github.com/jash-git/cmd-call-DLL


Rundll32.exe與Rundll.exe的區別就在於前者是呼叫32位的鏈結庫,而後者是運用於16位的鏈結庫


REM rundll32.exe  dll 路径 , 函数名 参数

Rundll32.exe CB_BaseLib.dll,Add 3 5

只能呼叫執行,但無法正確傳入/傳出參數,但是傳入和傳出參數可以利用檔案來克服

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *